ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม บริเวณถนนหนองบัว 7 หมู่ที่ 3,5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...ราบละเอียด...

วันที่ 29-04-2567        อ่าน 65