ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม บริเวณถนนหนองบัว 1 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3,5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...รายละเอียด...

วันที่ 26-04-2567        อ่าน 30