ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

วันที่ 05-09-2566        อ่าน 1282