ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร บริเวณถนนหนองบัว 9 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวบน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหววัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...รายละเอียด...

วันที่ 21-03-2566        อ่าน 1279