ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร บริเวณถนนหนองบัว 16 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหววัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...รายละเอียด...

วันที่ 23-01-2566        อ่าน 49