ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสิมผิวจราจร บริเวณถนนหนองบัว 13 หมู่ที่ 5,6,7 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหววัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...รายละเอียด...

วันที่ 04-01-2566        อ่าน 1270