ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสิมผิวจราจร โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าผิวจราจรเดิม บริเวณถนนร่วมจิตพัฒนา-ท่าม่วง ซอย 5 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...รายละเอียด...

วันที่ 06-09-2565        อ่าน 1283