ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมถนนร่วมจิตพัฒนา-ท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...รายละเอียด...

วันที่ 17-05-2565        อ่าน 1279