ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๑ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ

วันที่ 20-12-2561        อ่าน 1284