ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนหนองบัว ๖ กับถนนหนองบัว ๒ หมูที่ ๔ บ้านหนองบัวบน และหมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวล่าง

เอกสารประกอบ

วันที่ 27-11-2560        อ่าน 1290