ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


วันที่ 01-12-2564        อ่าน 99