ข่าวประชาสัมพันธ์
   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ประชาชน

โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ประชาชน จัดจำหน่ายสินค้า 30 วัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบัว ได้รับกำหนดการจำหน่าย

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.
ครั้งที่ 5 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น
 


วันที่ 22-07-2564        อ่าน 181