ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑


วันที่ 19-08-2563        อ่าน 81