ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว

          ขอเชิญกลุ่ม องค์กรภาคประชาชน ชมรมต่างๆ เสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยติดต่อที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2560


วันที่ 12-10-2560        อ่าน 453