ข่าวประชาสัมพันธ์
   การประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจิรชัย เขาหนองบัว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว /ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นประธานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระที่สำคัญคือ พิจารณาสถานการณ์การเงินไตรมาส ๑ และพิจารณาอนุมัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว

Facebook

 

 


วันที่ 10-04-2566        อ่าน 2033