เกี่ยวกับ ทต.
    ประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านหมอสุนีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2.400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองบัวประจำปี พ.ศ.2565

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ราบงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน