เกี่ยวกับ ทต.
    สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางจารึก คุรุอุปถัมภ์พงศ์ นายเสนาะ โยมญาติ นายประโชค เขาหนองบัว
นายสมิทธิ์ โพธิพัฒน์ นายกุ่ย บัวตูม นายอภิชาติ กอบกิจวัฒนา

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายทักษิณ หนองบัว นายวิรัช บัวสุวรรณ นายชานนท์ ประทุมวงศ์
นายช็อต ชนะสิทธิ์ นายมณฑล เฉลิมกุล นายพิพัฒน์ บัวริมบึง