เกี่ยวกับ ทต.
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2565-2568)

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ6เดือน)