เกี่ยวกับ ทต.
    งานพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 62

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 64 (ต.ค.63-มี.ค.64)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหนองบัว 15 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการคัดเลือก

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ต.ค.64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พ.ย.64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธ.ค.64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ม.ค.65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ก.พ.65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มี.ค.65