เกี่ยวกับ ทต.
    คณะผู้บริหาร

 

 

นายจิรชัย เขาหนองบัว

นายกเทศมนตรี

   

นายอำนาจ บัวขาว

รองนายกเทศมนตรี

นายรุ่งโรจน์ บัวขาว

รองนายกเทศมนตรี

   

นายสังข์ เขาหนองบัว

เลขานุการนายกฯ

นายพิชัย รัตนกุล

ที่ปรึกษานายกฯ