เกี่ยวกับ ทต.
    คณะผู้บริหาร
นายจิรชัย เขาหนองบัว
นายกเทศมนตรี
โทร.099-3516565
นายอำนาจ บัวขาว นายรุ่งโรจน์ บัวขาว
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
โทร.081-8619727 โทร.065-6232661
นายสังข์ เขาหนองบัว นายพิชัย รัตนกุล
เลขานุการ ที่ปรึกษา
โทร.083-7867341 โทร.086-1494044