ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเ...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบานนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานใารอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563...
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ...
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต...
    พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒...
    แผนผังการปฏิบัติการ ศูนย์เทศบาลตาบลหนองบัว...
ดูทั้งหมด 
       หัวเรื่อง   ผู้โพสต์ เข้าดู   ตอบ วันที่-เวลา  
      ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้... JSOFT 1356 1 06-10-2560 15:59  
      ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดจันทบุร... moss 38164 0 08-05-2559 10:33  
      ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดจันทบุร... moss 563 0 06-05-2559 11:14  
ดูทั้งหมด